Hyundai Long Biên thông báo lịch nghỉ mát hè năm 2023
Hyundai Long Biên

Hyundai Long Biên thông báo lịch nghỉ mát hè năm 2023

💥𝐇𝐲𝐮𝐧𝐝𝐚𝐢 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝗺𝗮́𝘁 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮: ⏰ Thời gian nghỉ: thứ 6, ngày 09/06/2023 đến Chủ Nhật, ngày 11/06/2023 ⏰ Thời…

0 Comments