Hyundai Long Biên Đeo khẩu trang

Hưởng ứng toàn dân chống dịch Covid-19, mỗi người dân là một chiến sỹ. Hãy đeo khẩu trang để đẩy lùi dịch bệnh. Hyundai Long Biên.

Trân trọng!

https://hyundaivn-longbien.com/tin-tuc/