Ngày 07/05/2022 Hyundai Long biên rộn ràng tổ chức buổi lái thử Xe điện mới ra mắt IONIQ 5.

Hyundai Long Biên
Mẫu xe điện Ioniq 5