💥𝐇𝐲𝐮𝐧𝐝𝐚𝐢 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝗺𝗮́𝘁 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:
⏰ Thời gian nghỉ: thứ 6, ngày 09/06/2023 đến Chủ Nhật, ngày 11/06/2023
⏰ Thời gian làm việc trở lại: thứ 2, ngày 12/06/2023
✅Hoạt động bán hàng vẫn diễn ra bình thường. Xưởng dịch vụ tạm dừng hoạt động trong thời gian trên.
☎ Quý khách hàng cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:
Bán hàng: 09 4835 4835 | Dịch vụ: 0943 288 689

Hyundai Long Biên