Dương Quang trước đây có tên gọi của một Tổng gồm 4 xã: Yên Mỹ, Bình Trù, Dương Quang và Dương Xá. Thời Nguyễn tổng Dương Quang thuộc huyện Siêu Loại, phủ Thuận Quang. Năm 1862, phủ Thuận An được đổi thành phủ Thuận Thành, rồi đến năm 1946, các xã Dương Quang, Yên Mỹ và Bình Trù hợp nhất thành một xã lấy tên là xã Chiến Thắng thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Năm 1961, xã Chiến Thắng được chuyển về huyện Gia Lâm và từ tháng 11.1965, xã Chiến Thắng được đổi tên là xã Dương Quang như ngày nay.
Người dân Dương quang chủ yếu làm nông nghiệp với việc trồng lúa nước là chính, bên cạnh đó xã còn có một số nghề thủ công khác như: thợ mộc, thợ nề (thôn Bình Trù, Yên Mỹ), thợ xẻ (thôn Đề Trụ), nghề đan chổi nan tre ở thôn Đề Trụ, Trung, Tự…
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, với phương châm tự lực tự cường, khơi dậy và phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết vượt khó khăn, trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân Dương Quang đã đạt được những thành tựu đáng kể trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, tốc độ tăng trưởng bình quân của xã đạt từ 10 đến 13%. Tuy nhiên, Dương Quang vẫn thuộc xã phát triển chậm và nghèo của huyện Gia Lâm.
Bên cạnh việc chăm lo xây dựng đời sống vật chất cho nhân dân, xã Dương Quang rất chú trọng giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần. Đó chính là những di sản văn hóa đình, chùa ở địa phương. Hiện nay, Dương Quang có: 8 ngôi đình, 5 ngôi chùa. Chùa Báo Ân có tên là “Báo Ân Tự” được xây dựng ở thôn Quang Trung, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội. Trước đây thuộc Hương Siêu Loại, phủ Thuận Thành, trấn Kinh Bắc. Chùa được xây dựng từ thời Lý Thái Tổ, chùa ban đầu có tên là chùa Thiên Đức. Năm 2002 viện “Bảo tàng lịch sử Việt Nam” tiến hành khai quật và đã thu được nhiều cổ vật có giá trị. Các di vật quý còn được giữ như: Chuông Đồng cổ, Đại tự câu đối, hệ thống Tượng pháp… Chùa được thành phố xếp hạng di tích lịch sử ngày 03/9/2003. Lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày 14/4 âm lịch.
Chùa Yên Mỹ được xây dựng ở thôn Yên Mỹ thời Pháp Điện là tín ngưỡng của vùng đất Siêu Loại, Thuận Thành, Bắc Ninh xưa. Chùa được xây dựng vào thế kỷ XVIII-XIX, các di vật quý còn giữ được như: chuông Đốn g, Bát hương cùng hệ thông Tượng pháp. Được thành phố xếp hạng ngày 19/3/2007. Đình Yên Mỹ được xây dựng cách đây khoảng 700 năm ở thôn Yên Mỹ, thờ vị Thành Hoàng làng là : Quảng Độ Đại Vương. Được thành phố xếp hạng ngày 19/3/2007. Đình Lam Cầu được xây dựng ở thôn Lam Cầu vào cuối thời hậu Lê, thờ vị Thần Long Đỗ hiệu là Quảng Lợi Bạch Mã đại vương. Đình có kết cấu 2 gian, 2 dĩ, 4 góc đao có mái cong, được thành phố xếp hạng ngày 19/3/2007.
Là một xã có bề dày truyền thống yêu nước chống giặc ngoại sâm vốn cần cù chịu thương chịu khó, lại đang sở hữu cụm di tích lịch sử quý hiếm, Dương Quang đang ngày một khởi sắc trên con đường xây dựng quê hương giàu đẹp, tiến bộ và văn minh./.

Hotline Kinh Doanh 0948354835

– Địa chỉ showroom: Số 3+5 Nguyễn Văn Linh, Gia Thuỵ, Long Biên, Hà Nội

– Website: https://hyundaivn-longbien.com/

– Fanpage: https://www.facebook.com/ManhHung0948354835/

Trả lời