Ngày 21/05/2022 Hyundai Long biên rộn ràng tổ chức buổi lái thử xe chào hè. Rất đông khách hàng đã qua hưởng ứng và trải nghiệm.

Hyundai Long Biên