Hyundai Long Biên tổ chức nghỉ mát cán bộ công nhân viên công ty từ ngày 10/06 đến 12/06. Chúng tôi thông báo tới quý khách hàng lịch làm việc.

Hyundai Long Biên